ART OSAKA 2018 Photo Review

ART OSAKA 2018
出展作家:柴田龍平、橋本良平、有田京子、黒瀬貴成、平野喜靖、KATSUNOBU
Artists:Ryuhei Shibata, Ryohei Hashimoto, Kyoko Arita,Takashige Kurose, Yoshiyasu Hirano, KATSUNOBU
2018.7.6(Fri) – 7.8(sun)
ホテルグランヴィア大阪 26F

有田京子 / Kyoko Arita

平野喜靖 / Yoshiyasu Hirano

柴田龍平 / Ryuhei Shibata

橋本良平 / Ryohei Hashimoto

黒瀬貴成 / Takashige kurose

KATSUNOBU